Freitag, 18. Dezember 2020 . 19:30 Uhr . Freiheisthalle Hof